تماس سریع

دکتر سیدمحمدرضا شاه‌احمدی

ریاست آموزش

مهارت های حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت کردن 95%
ریاضیات 75%

تجربه و فعالیت

  • نویسنده
  • پژوهشگر
  • دکترای آموزش زبان
  • کارشناسی ارشد آموزش زبان
  • کارشناسی ارشد روان شناسی
  • مترجم شفاهی و کتبی
  • سخنران علمی و انگیزشی