تماس سریع

دکتر احمد قاضی

مدیرعامل

مهارت های حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت کردن 75%
ریاضیات 95%
جغرافیا 90%

تجربه و فعالیت

  • دکترای روانشناسی
  • پژوهشگر
  • استاد دانشگاه
  • متخصص در حوزه تحلیل رفتار متقابل
  • برگزار کننده دوره ها و کارگاه های متفاوت روان شناسی به ویژه در حوزه تحلیل رفتار متقابل